akşam ve Arefe gününün sabah namazlarını Minada kılmaktır.

4 - Gün aydınlanıncaya kadar Müzdelifede kalmak.

5 - Tahsip. Yani Minadan çıkıldıktan sonra Muhassab namındaki vadiye gidip biraz kalmaktır.

Yukarda saydığımız sünnetler müstakil sünnetlerdir. Farz ve vaciblerle ilgili daha bir çok sünnetler vardır. İlgili yerlerde evvelce beyan edilmiştir.

UMRE

Umre de hac gibi, hayatta bir defaya mahsus olarak farzdır. Resûlü Ekrem (S.V.) buyuruyor ki:

"UMRE, İki umre arasında yapılan günahlara kefârettir. Makbul haccın mükâfatı ancak cennettir." (Kütübü sitte-i sahiha)

Başka bir hadiste buyuruyor:

"Ramazan-ı Şerifde yapılan Umre bir hacca bedeldir." (Buhari, Müslim)

UMRENİN FARZLARI

Umrenin farzları dörttür.

1 - İhram. İhram umre için rükündür. Hac için ihrama nasıl girilirse Umre için de öyle girilir. Yalnız Umre için şöyle niyet edilir:

"Allahım, Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Sen işiten ve bilensin. Ey Allahım; dâvetine tekrar tekrar icabet ettim; Senin ortağın yoktur. Tekrar davetine icabet ettim; hamd, nimet, hakimiyet senindir, senin ortağın yoktur."

Hac için ihramın şartları, vacibleri, sünnetleri, yasakları ne ise, Umre için de aynıdır.


Yükleniyor...