d- Kur'an-ı Kerim'i küfür diyarına götürmek câizdir. Ancak kâfirlerin eline düşmek korkusu veya götürülmesi caiz değildir.

e- Müteneccis bir ağız ile Kur'an-ı Kerim'i okumak.

f- Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumak ezbere okumaktan daha efdaldır.

g- Bilgisi olmayan kimsenin Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmesi haramdır.

h- Kur'an-ı Kerim'in hepsini veya bir kısmını unutmak büyük bir günahdır. Kur'an-ı Kerim ile dini kitaplara yaslanmak caiz değildir. Ancak çalınmasından korkuluyorsa ona yaslanmakta ve yastık gibi kullanmakta beis yoktur.GUSÜL

Gusül, lugatta (ğa) nın fethiyle masdar olup yıkamak demektir. Meksur olursa temizlik için su ile beraber kullanılan sabun gibi şeylerin adıdır. Zam ile okunsa yıkanışın manâsını ifade ettiği gibi suyun manâsını da ifade eder. İstilahta ise, niyet ile beraber suyu vücudun her tarafına akıtmaktır.

Guslün farzıyeti, Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Nebevî ile açıkça sabit olduğundan onu inkâr etmek küfürdür.

Guslu gerektiren haller altıdır. Bunları üç tanesinde kadın ile erkek müşterek olup her ikisininde gusl etmesi gerekir. Diğer üç tanesi ise kadınlara hastır.

GÜSLÜ GEREKTİREN MÜŞTEREK HALLER

1- Meni gelmese de, cinsî münasebette bulunup haşefenin, yani sünnet yerinin veya heşefesi olmayan kimsenin haşefe miktarının ferce duhul etmesidir. Dübür ile kubul arasında fark olmadığı gibi, ferc sahibinin de insan, hayvan, ölü veya diri olmasında fark yoktur. Hepsi de guslü icap ettirir. Cinsî münasebette bulunan faailin yıkanması gerektiği gibi, mef'ûlun da


Yükleniyor...