olmayan bir kimse ayı görürse, her ne kadar şehadeti makbul olmadığından halkın oruç tutması lazım gelmezse de, kendisinin oruç tutması gerekir.

ORUCUN VÜCÛB ŞARTLARI

Oruc'un vacib olmasının yedi şartı vardır:

l) Müslüman olmak. Müslüman olmayan bir kimseye oruç vacib değildir. Ancak İslâm'dan riddet eden kimesye, (Kâfir olduğu halde) vacibdir. Yani İslâma döndüğü takdirde onu kaza etmeğe mecburdur.

2) Baliğ olmak. Çocuk ve murahik'a vacip değildir. Yalnız çocuğun oruç tutması itiyad haline getirmesi için, velisi, kendisine oruç tutturmakla mükelleftir.

3) Âkil olmak. Deli, baygın ve sarhoşa oruç tutmak vacib değildir. Baygın olan kimse, bir lahza da olsa kendine gelir ve akşam da niyet getirmiş olursa orucu sahihdir. Fakat sarhoş, baygın veya riddet halinde iken deliren kimse, kendine geldikten sonra orucunu kaza etmekle mükelleftir.

4) Oruç tutmağa gücü yetmek. Yaşlı olduğundan oruç tutamayan kimseye oruç vacib değildir. Ancak kendisine fidye düşer. Her gün için bulunduğu memlekette halkın çoğunun yediklerinden, birer müd (avuç) fakir ve miskinlere verecektir.

5) Temiz olmak. Hayız ve nifas halinde bulunan kadının, oruç tutması vacib değildir. Fakat bilahere tutamadığı günler sayısınca, kaza edecektir.

6) Sıhhatı yerinde olmak.

7) Mukim olmak. Binaenaleyh hasta ve yüz kırk dört kilometrelik bir yola çıkan misafire oruç tutmak vacib değildir. Hasta iyi, misafir de mukim olduktan sonra, güne gün kaza edeceklerdir. Misafir ile hasta, oruca niyet getirseler de oruçlarını bozabilirler.

Oruç niyetini getirmiş bir murahık, gündüz vaktinde baliğ olursa o günü tamamlaması lazımdır. Oruç niyetini getirmemiş olan kimsenin gündüz vakti baliğ olması halinde, imsak etmesi

Yükleniyor...