TAŞ ATMANIN SÜNNETLERİ

Taş atmanın sünnetleri şunlardır:

1 - Taş atanla Cemrenin arası, takriben 2,5 metre kadar olmak.

2 - Yedi taşı ardarda atmak.

3 - Hem küçük hem de orta Cemrenin taşlarını attıktan sonra yirmişer ayet okunacak kadar ara verip dua etmek.

4 - Her taşı attığnda tekbir getirmek.

5 - Atarken elini kaldırmak.

6 - Bayram günü taş atarken sırtını kıbleye vermek; diğer günlerde ise kıbleye yüzünü çevirmek.

7 - Üçüncü cemre hariç cemrelere taş attıktan sonra "Bakara" suresi okunacak kadar zikir ve dua etmek.

TAŞ ATMANIN ZAMANI

Taş atma zamanı, bayram gecesinin yarısından başlar ve bayram günlerinin bitimine kadar devam eder. Ancak bayram gününün gün doğuşu ile gün batışı arasında olması sünnettir. İkinci ve üçüncü günlerin taş atımı ise, her günün zevalinden sonra başlar, ertesi günün fecrine dek devam eder. Ondan evvel taş atmak caiz olmaz.

Bir veya iki günün taşlarını atmayan kimse, eyyam-ı teşrikın diğer günlerinden bunu telafi eder ve kurban kesmekten kurtulur.

Bayramın üçüncü gününün güneşi batmadan önce (Mina hududundan çıkmak şartı ile) Mekkeye giden kimse, dördüncü günün taş atımını bırakır. İsterse de o gece de Minada kalır, dördüncü günün taşlarını atar.

Cemreleri taşlamakta başkasına vekalet verip attırmak


Yükleniyor...