ÖZÜRLÜNÜN NAMAZI EDA ETMESİNİN ŞARTLARI

1- Abdestten önce istinca etmek.

2- Akıntının veya yelin çıktığı yerin üzerine pamuk gibi bir şey koyup bağlamak.

3- İstinca ile bağlanmanın ve bağlamak ile abdestin arasına ara vermemek.

4- Abdest alırken ara vermeden abdest almak.

5- Abdestin akabinde namaz kılmak. Yani abdest aldıktan sonra namaza durmaktır. Namaz ile ilgisi olmayan başka bir şeyle meşgul olmamak lazımdır. Böyle bir kimse vakit girdikten sonra abdest alır, camiye gider ve camide cemâatı beklerse bir zarar gelmez.

6- Vaktin duhulundan sonra istinca ve abdest almaktır.

Özür sahibi, bir abdest ile dilediği kadar nafile namazı ile bir farz namazını kılabilir, fakat iki farz kılamaz.

Özür sahibi abdest almak için niyet getirirken:

"Farz namazın mübah kılınmasına niyet ettim" demelidir.

"Küçük hadesin kaldırılmasına niyet ettim" dese caiz değildir. Çünkü akıntı devam ettiği için hades kaldırılmaz.

Bir kimse yüzünü yıkadıktan sonra avucunu musluk altına tutup iğtiraf (su alma) niyetini getirmeden su alırsa, avucunun abdesti alındığından, avucun içindeki su ile kol ve dirsekleri yıkayamaz. Çünkü her elin içindeki su, diğer elin kol ve dirseğine nisbetle müstamel sayılır.

Bir kimsenin parmağı veya eli kesilir, altından veya başka bir madenden sunî bir parmak veya el yapılırsa abdest ve gusülde onu çıkarmak zor olmadığı takdirde çıkarılarak yerini yıkamak icab eder. Yoksa eğer et ve deri içine yerleştiğinden onu çıkarmak zor olursa, yerleştiği yeri yıkamak icab etmediği gibi sunî parmak ve eli yıkamak da icab etmez.

Yükleniyor...