3- Gümüş ve altın (Para).

4- Ticaret.

5- Maden.

6- Asari atika.

Bunlar altın, gümüş, deve, sığır, ehlî (evcil) davar, ekin, hurma ve üzüm olmak üzere sekiz sınıftır ve sekiz sınıfa verilir.

EHLİ HAYVANLARIN ZEKÂTI

Ehli hayvanlardan zekâtın farz olabilmesi için beş şart vardır.

1) Neam (Koyun, keçi, sığır, manda ve deve) olması. Neam olmayan at, ceylan gibi hayvanlarda zekât farz değildir. Resûlüllah (S.V.) buyuruyor:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

"Müslümanın ne kölesinde, ne atında zekât vardır."

2) Nisaba baliğ olması. İslâm dini, her artıcı malda zekâtı farz kılmamıştır. Belki, malın nisab denilen muayyen bir miktara baliğ olmasını şart koşmuştur. Çünkü zekât İslâmi bir vergidir. Fakire yardım sağlamak için zenginlerden alınır. Yardım edecek bir durumda olmayan fakir bir kimseden alınması caiz değildir. Şah Veliyüllah El-Dehlevi, bu muayyen miktara baliğ olan malda zekâtın vacib olmasının hükmü hakkında şöyle diyor: "Hububat, üzüm ve hurmanın nisabı beş vesk, (Altmış sa' her sa', dört avuçtur.) gümüşün iki yüz dirhem ve altının yirmi miskal ile takdir edilmesinin hikmeti: Bu miktarın bir seneye kadar küçük bir aileye kâfi gelmesidir. Bir senelik ihtiyacını temin eden kimse kendisine farz olan zekât miktarıyla muhtaclara yardım etmesi tam yerinde bir harekettir."


Yükleniyor...