ayında Ramazan-ı şerif orucunu tutar, sonra da tam bir ay tutar, her birisinden kesinlikle en az ondört gün elde edilir. Toplam yirmi sekiz gün olur. Sonra kalan iki gün için, onsekizden ilk ve son üç günleri tutar. Mütehayyire kadın, her ayda hayzı beş gün devam ettiği ve gece vakti devam etmeye başladığını hatırlıyorsa, oruç tuttuğu bir aydan kendisi için yirmi dört gün sayılır.

NİFAS

Nifas, lügatta doğumdur. İstilahta ise, bir et parçası da olsa doğum yapıldıktan sonra rahimden gelen kandır. Doğum yaparken çocuktan önce veya onunla beraber gelen kan, nifas kanı değil bozuk bir kandır.

Nifasın en azı için had yoktur. Bir lahza da olabilir. Çoğu altmış gündür. Kadınların çoğu kırk gün nifas görür. Altmış günü geçerse, hayız ve istihaza olabileceğinden hayızda beyan edildiği gibi temyiz ve âdetlere baş vurulur. Cünüb için hangi şeyler mahzurlu ise, hayız ve nifasda olan kadın için de aynı şeyler mahzurludur. Yani hayızlı ve nifaslı kadın içinde namaz kılmak, oruç tutmak, tavaf etmek ve Kur'an-ı Kerim'i okumak, taşımak ve ellemek haramdır.

Mecmu'da kayd edildiğine göre hayızlı olduğu bilinen günler hariç istihaze halinde olan kadın ile münasebette bulunmak kocası için caizdir. Ayrıca caminin kirlenmesinden korkarsa camiden geçmek, oruç tutmak, kocasıyla diz ile göbek arasında mûlâabe eylemek (oynamak) de mahzurlu olup haramdır. Cenab-ı Hak buyuruyor:

وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

"Temizlenmedikçeye kadar onlara yaklaşmayın." Bakara : 222

Namaz günde birkaç sefer tekerrür ettiğinden kazası zordur. Kaza edilmez. Fakat oruç yılda bir ay olduğu için kaza edilir.

Yükleniyor...