3) Bilerek cinsi mukarenette bulunmak. Ramazanı hatırladığı halde, tenasül aletinin sünnet yeri, bir insanın veya hayvanın ön veya arka tarafına duhul ederse, orucu bozulduğu gibi kendisine kefaret de lazım gelir. Kefaret nedir ve ne kadardır gibi konular ileride beyan edilecektir.

4) İsteğiyle meninin çıkması. Hail olsun olmasın, kendi eliyle veya zevcesinin eliyle olsun, şehvetli, şehvetsiz isteğiyle çıkan meni mutlaka orucu bozar. Fakat isteği olmadan, bir emred'e (tüyü bitmemiş erkek çocuk) veya kadının kesilmiş koluna dokunmakla çıkan meni, orucu bozmaz.

Mahremi olmayan bir kadına, vücudünün her hangi bir tarafı hailsiz olarak dokunur, isteği olmasa da menisi çıkarsa, orucu bozulur..

Mahrem olmayan bir kadına, hail ile beraber dokunur, menisi çıkar veya ihtilâm olursa orucu bozulmaz.

Zevcesi de olsa (şehvetini tahrik ettiği takdirde) öpmek haramdır.

5) Bütün gün baygın veya sarhoş olmak veya bir lahzacık dahi olsa, delirmek sûretiyle şuurunu kayb etmesi. Fakat fecirden akşama kadar da olsa, uyumak veya günün bir kısmını baygın veya sarhoş olarak geçirmek orucu bozmaz.

6) Günün her hangi bir kısmında, hayız veya nifas görmek.

7) Kan olmasa da, doğum yapmak veya çocuk düşürmek.

8) Küfrü gerektiren bir fiil veya bir kelime ile İslâm dininden riddet etmek. (Dinden çıkmak)

Bir kimse unutarak bir şey yese veya cinsî mukarenette bulunsa veya zorla orucu bozan bir şey kendisine yaptırılırsa, orucu bozulmaz.

Bir kimsenin yanında saat bulunmaz ve güneşi görmeyen bir yerde veya ortalık bulut olursa, iftarını açmak veya sahur yemeğini yemek için ictihad eder. İctihad neticesinde orucunu açar veya sahur yemeğini yer, sonra yanıldığını anlarsa orucu bozulur ve Ramazandan sonra onu kaza etmesi gerekir.


Yükleniyor...