3 - Safa'dan başlamak. Sa'ye Merve'den başlanırsa Safa'ya kadar olan koşu muteber değildir.

4 - İkinci şavt'ta Merve'den başlamak. Bir kimse Safa'dan başlayıp Merve'ye kadar gittikten sonra, meselâ abdest almak için ara verip tekrar Safa'dan sa'ye başlarsa o şavtı sayılmaz.

5 - Yedi şavt olmak. Yedi şavttan bir tek adım da noksan olursa hac fasid olur. Daha evvel sa'yın farz olduğunu söylemiştik. Hanefi mezhebinde sa'y farz değildir, vacip olduğundan onu terk eden kimsenin haccı fasit değildir.

6 - Onunla tavaf arasında başka bir rüknün girmemesi. Bir kimse tavaf El-Kudum eder, bilahare Arafat'ta vakfede bulunur, sonra sa'yini yaparsa caiz değildir. Namaz için lüzumlu olan niyet, taharet ve setr-i avret gibi şeyler, sa'y için şart değildir. Sa'yi yürüyerek yapmak caiz olduğu gibi binerek yapmak da caizdir. Yalnız yürüyerek yapmak daha efdaldir. Sayıda şüphe ederse azını esasa kabul ederek sa'yini tamamlar.

SA'YIN SÜNNETLERİ

Sa'yın sünnetleri şunlardır:

1 - Tavaf yaptıktan sonra ara vermeden sa'y etmek.

2 - Sa'ya başlamadan evvel, imkân varsa Hacerül-Esved'i istilâm etmek, yoksa eliyle ona işaret etmek.

3 - Hem büyük, hem küçük hadesten temiz olmak.

4 - Safa ile Merve tepelerine çıkıp Kâbeyi görecek kadar yükselmek.

5 - Safa ile Merve'ye çıktığında yüzünü Kâbe'ye çevirip tekbir, tehlil getirmek ve dua edip Salavat okumak.

6 - İki yeşil direk arasında yürüyüşün sür'atını hızlandırmak. Yeşil direkleri geçtikten sonra, normal olarak yürümek. Yalnız kadınlar için acele olarak yürümek mekruhdur.

7 - Resûli Ekrem (S.V.)'in sa'yında okuduğu duayı okumak.


Yükleniyor...