(Haccın keyfiyeti bölümünde sa'yın duaları arapça olarak yazılmıştır, oraya bak).TRAŞ OLMAK VEYA SAÇ KISALTMAK

Traş olmak veya saç kısaltmak haccın bir rüknüdür. Terk edilirse hac sahih olmadığı gibi kurban ile de telafi edilemez.

Abdestte olduğu gibi, üç tel traş edilse veya kısaltılsa kâfidir. Sakalı, bıyığı veya vücudun her hangi bir tarafını traş etmek veya kısaltmak kâfi gelmez. Yalnız başı traş etmekle beraber bıyık ve sakala düzen vermek daha iyidir. Erkeklerin saçlarını traş etmeleri, kadınların da kısaltmaları daha efdaldır. Hatta kadınların traş olmaları haramdır. Başında tüy bulunmayan kimsenin usturayı başının üzerinden geçirmesi sünnettir.

Baştaki telleri çekmek veya yakmak traş gibidir.

TRAŞ ZAMANI VE MEKÂNI

Traş, Eyyam-ı Nahre mahsus değildir. Ondan sonra, başka bir zamanda yapılsa da caizdir.

Traş mekânı sadece, Harem'e mahsus değildir. Başka bir yerde de olabilir.

Kıran'a veya temettü'a niyet etmiş olan kimse, Minada, ilk önce Cemretül-Akabeye yedi taş atar. Sonra kurban keser sonra traş olur. İfrada niyet etmiş ise ilk önce Cemretül-Akabeye taş atar. Sonra traş olur. Tertibe riayet etmek vacip değil, sünnettir.

Enes'ten rivayet edilmiştir. "Resûlü Ekrem (S.V.) kurban bayramında Cemretül-Akabeye taş attı, sonra Minadaki yerine dönüp bir kurban kesti. Sonra berberi çağırdı. İlk önce başının sağ tarafını traş etti. Resûlü Ekrem (S.V.) sağında bulunan kimselere saçından birer ikişer tel dağıttı. Sonra başının sol tarafını traş etti." (Müslim)


Yükleniyor...