HELÂNIN MEKRUHLARI

1- İçinde Allah ve onun Resûlünün ismi yazılı bulunan her hangi bir şeyi üzerinde bulundurmak. Ezreî diyor ki: "Kur'an-ı Kerim, Hadis ve dinî kitapları helâya götürmek haramdır. Allah'ın Resûlü helaya girdiği zaman üzerinde

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ

ibaresi yazılı bulunan yüzüğünü parmağından çıkarırdı.

2- Yolun üzerinde, halkın oturduğu yerde, çay ve nehrin kenarında derede, ve ağaçların altında def'-i hâcet yapmak.

3- Bina içinde kıbleye doğru yüz veya sırt çevirmek. Çölde Beytü'l Makdis'e doğru çevirmek, Güneşe ve Aya doğru oturmak.

4- Dil ile Allah'ı zikr etmek (Kalben yapmak ise sünnettir.)

5- Müezzinin dediğini demek.

6- Selâm almak.

7- Delikte, durgun suda, rüzgâr cihetinde ve mezarlıkta idrar yapmak.

8- Helâ müstesna, def'i hacet yaptığı yerde istinca etmek.

9- Çok oturup fazla kalmak.

10- Ayakta idrar yapmaktır.

HELÂNIN HARAMLARI

1- Kırda, çölde, otuz santim yüksekliğinde duvar gibi bir şeyin yanında oturmadan kıbleye doğru yüz çevirmek veya sırtını dönmek.

2- Camide def'i hâcet yapmak.

3- Kabr'in üzerine oturup def'i hâcet yapmaktır. Rüzgâr kıblenin hem sağından hem solundan eserse, kıbleden başka


Yükleniyor...