hususunda serbest değildir. İslâma dönüş, Kelime-i Şehadetin her iki şıkkını söylemekle mümkündür.

f - Söz olsun, iş olsun, niyyet olsun İslâm'a ters düşen her şey riddete vesile olur. Söz için misal: "İsa (A.S.) Allah'ın oğludur." "melekler Allah'ın kızlarıdır." "Peygamber (S.A.V.) veya falan adam gaybı bilir." "Allah zulm ediyor." "Allah'ın gücü bana yetmez." "İnsanlar Allah'ı icad etmişler." Müslüman bir kimseye "kafir" demek İslâmın veya Kur'an-ı Kerim'in zamanı geçmiştir, gibi söz söylemek.

İş için misal

Allah'tan başka bir mahluka secde etmek, Kur'an-ı Kerim'i pisliklerin içine atmak, Kur'an-ı Kerim'i veya dini bir kitabı ayak altına almak.

Niyet için misal: Yarın İslâm'ı terk için azmetmek gibi.

RADÂ (Emzirme)

Kur'an-ı Kerim emzirmenin neseb gibi insanları birbirine bağlayıp, tarafların birbiriyle evlenmelerine mani olup sebeblerden biri olduğunu açıkça beyan ediyor.

Emzirmenin hükmü, dokuz yaşına varmış canlı bir kadının sütünü emmekle sabit olur. Binaenaleyh iki çocuk, bir koyunun veya bir ineğin sütünü emseler, birbirine kardeş olmadıkları gibi ölmüş bir kadının sütünü emseler de birbirine kardeş olmazlar.

Fıkıh kitapları her ne kadar emmek tabirini kullanıyorlarsa da, emmek şart değildir. Bir kadının sütü sağılıp bir çocuğa içirilse yine emmek gibi sayılır. Yalnız sütün ağız yoluyla verilmesi şarttır. Binaenaleyh, şırınga velev maksat da içeri zerk edilse emzirmek hükmüne geçmez.

Emzirmenin sabit olabilmesi için iki rükün vardır:

1) Emen çocuğun ay hesabiyle iki yaşını doldurmamış olması. Binaenaleyh iki yaşını tamamlamış olan bir çocuk, bir kadının sütünü emerse, emzirme hükmü cari olmaz.

Yükleniyor...