beytülmalın elinde kalacak ve onlardan elde edilen mahsul aynı minval üzere mezkur cihetlere verilecektir.

Ganimet ise savaş yolu ile Gayrı müslimlerden elde edilen mal ve eşyadır. Bu da beş bölüme ayrılır. Birinci bölümü fey'in birinci bölümü gibidir. Yani yukarda açıklanan beş cihete verilir. Kalan dört bölüm ise, menkul ve gayrı menkul ne varsa mücahitlere tevzi edilir.

Bilfiil cihada katılan kimse mücahit sayıldığı gibi, mücahitlerin hastalarını tedavi eden, yemeklerini hazırlayan ve mücahitleri talim eden kimse de mücahidtir.

Bir kimse, savaş esnasında şehit düşerse veya ölürse bir şeye müstehak olmadığı için vârislerine bir şey verilmez. Kadın, çocuk ve zimmi cihade katılırlarsa mahrum bırakılmayacak; devlet onlara da uygun bir şey takdir edecektir. Yalnız bu, mücahidlerin paylarından az olacaktır. Mücâhidlerin hisseleri eşit değildir. At, araba, tank ve uçakla savaşanların hisseleri diğerlerinin hisselerinden bir kat fazladır.


Yükleniyor...