NAMAZIN KEYFİYETİ

Bir kimse meselâ sabah namazını kılmak isterse, daha önce açıkladığımız gibi farz ve sünnetlerine uygun bir tarzda abdest alır, sonra iki rek'at abdest namazının sünnetini kılar. Sonra ezan okur ve iki rek'at sabah namazının sünnetini edâ eder. Sonra kamet getirir. Ve: "Allâhümme rabbe hâzihi'd-da'vetit-tamme ves salâtil kâime âti muhammeden el vesîlete vel fadîle veb'ashu makâmen mahmûden ellezi ve'adtehu." duasını okur. Bilahare yüzünü tam kıbleye dönüdürür. "Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya niyet ettim." şeklinde niyet getirip "Allahu Ekber" diyerek ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır ve tekbirin bitmesiyle beraber ellerini göbeğin üstüne indirerek sağ eliyle sol elinin bileğini tutar. Ve iftitâh duâsını okur. Yâni:

Veccehtü vechiye lillezi fatara's-semâvâti ve'l-erde hanîfen müslimen vemâ ene mine'l-müşrikin. İnne salâtî ve nüsükî ve mehyeye ve memâtî lillâhî Rabbi'l-Âlemine, lâ şerîke lehu ve bizâlike ümirtü ve ene minel müslimin." Sonra E'ûzü billâhi mineşeytânirrecîm deyip besmele çeker ve fâtihâyı şerifi, akabinde de zammı sureyi okur. Sonra Allâhu Ekber diyerek her iki elini kaldırır ve rükû'a varır. Rükû'da üç defâ Sübhâne Rabbiyel Azîm der. Sonra yine her iki elini kaldırarak kalkar ve onunla beraber "Semi'allahü limen hamideh" "Rabbenâ lekel-hamd." der. Zamanı müsâit olursa şunu da ilâve etmesi sünnettir.

Mil'es-Semâvâti ve mil'el ardi ve mil'e mâ şi'te min şey'in ba'dü. Sonra secdeye kapanır, üç defa "Sübhâne Rabbiyel A'lâ" der. Sonra oturur ve oturuşunda;

"Allâhümmeğfir lî verhamnî ve ecbirnî ve'rzüknî vehdinî ve âfinî" dûasını okur. Sonra tekrar secdeye varır ve üç defa "Sübhâne Rabbiyel a'lâ" der. Sonra başını kaldırıp az bir şey oturur ve ayağa kalkar. E'ûzü-Besmele çeker fâtiha ve zammı sure okur. Sonra birinci rek'atta olduğu gibi rükû'a gider ve i'tidâla kalkar. Bu sefer i'tidâlda kunût duâsını okur. Yani;

Yükleniyor...