daha uygunsa evine götürmesine müsaade etmelidir. Yetişkin kız çocuğun en yakın akrabası amcası oğlu olursa ona teslim edilmez. Yalnız yetişkin bir kızı ve kızkardeşi varsa onlarla beraber oturup kalkmak şartiyle ona verilir.

Her müslüman, muhtaç olan usul ve fürûun nafaka ve bütün ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olduğu gibi terbiye, ilim, sanat ve ticaret gibi din ve dünya için lazım olan şeyleri öğretmekle de mükelleftir. Ayrıca her müslüman, aile efradına ve tasarrufu altında bulunan hayvanların bütün ihtiyaçlarını karşılayıp onlara bakmağa mecburdur.

Yükleniyor...