Hülasa nine, ölüye ittisalınde araya sahih olmayan dede girmeyen büyük annedir. Veyahut sade dişiden sade erkekler vasıtasıyla ölüye ittisal eden annedir.

ANNE BİR KARDEŞ

Anne bir kardeşin, kız olsun erkek olsun iki haleti vardır:

1 - Bir ise altıda bir hisse alır.

2 - Birkaç kişi ise, müsavi olarak mirasın üçte biri onlara taksim edilir. Anne bir kardeş, şayet ölünün oğlu veya kızı veya oğlunun oğlu ... veya ölünün baba veya dedesi bulunsa sâkıt olur.

nısıf südüs nısıf

------------------------------------------- 7

Anne baba bir kız k. anne bir kız k. koca

3 1 3

ASABE

Yukarda adı geçen ve payları belli varislere Zevilfarz (pay sahipleri) denilir. Baba tarafından akraba olup pay sahipleri hisselerini aldıktan sonra mirasın kalanını alanlara da Asabe denir. Asabe üç sınıftır:

1 - Asabe binefsihi (müstakil asabe),

2 - Asabe bilğayr (başkasıyla bulunduğu için asabedir).

3 - Asabe maalğayr (başkasıyla bulunduğu cihetle asabedir.)

Asabe binnefs, kendisiyle ölü arasına kadın girmeyen kimsedir. Oğul ve oğlunun oğlu .. baba ve babasının babası ..

Yükleniyor...