3 - Anne, baba bir erkek kardeşle birlikte bulunursa ikili birli asabe olurlar.

K. rübü

----------------------------------------------- 4

öz erkek kardeş kız kardeş karı

2 1 1

4 - Ölünün kızı veya oğlunun veya oğlunun oğlunun kızı ile birlikte bulunursa kız kardeş asabe olur ve kalanı alır.

K. nısıf rübü

------------------------------------- 4

kız kardeş kız koca

1 2 1

Şayet anne baba bir kız kardeş, ölünün babasıyla veya dedesiyle beraber olursa sâkıt olur.

Baba bir kız kardeşin beş hali vardır:

1 - Anne baba bir kız kardeş olmaz ve baba bir kız kardeş bulunsa mirasın yarısını alır.

K. nısıf rübü

------------------------------------------- 4

Amca baba bir kız kardeş karı

1 2 1

2 - Anne baba bir kız kardeş olmaz ve iki veya daha fazla baba bir, iki kız kardeş bulunsa, mirasın üçte ikisini alırlar.

Yükleniyor...