UMRE İÇİN İHRAMIN ZAMANI

Daha önce açıklandığı gibi, hac için ihramın zamanı, Şevval, Zilka'de ve Zilhiccenin birinci on günüdür. Başka zaman yapılamaz. Umre için böyle belli bir zaman yoktur. Her zaman olabalir. Ancak hacca veya kırana niyet etmiş olan kimsenin Arefe günü ile bayramın üçüncü günü arasında Umre için ihrama girmesi haramdır.

Bir çok kimse bilmeyerek bayramın üçüncü günü, Minadan geldikten sonra, Umre yaparlar. Bu Umre, her nekadar fasid değilse de, haramdır.

UMRE İÇİN MİKAT YERİ

Umre için mikat yeri, tam hac gibidir. Yalnız Mekkeliler için hacda mikat yeri, Mekke olduğu gibi, Umrenin mikat yeri Mekke değildir, Harem hududunun dışıdır. Bu gün bütün hacılar Ten'im namındaki yere gidip ihrama girerler.

2 - Tavaf. Tavaf Umrenin rüknüdür. Hac için tavafın şartları, vacipleri, sünnet ve yasakları ne ise, Umre için de aynıdır. Yalnız, Umre tavafı için muayyen bir zaman yoktur.HACCIN NEVİLERİ

Üç çeşit hac vardır:

1 - Haccı ifrad,

2 - Haccı Kıran,

3 - Haccı Temettû.

Afaki, yani mikat haricinden gelen her mü'min, bunlardan istediğine niyet edebilir. Üçü de caizdir. Yalnız hangisinin daha efdal olduğunda ihtilaf vardır. Hanefi mezhebine göre haccı


Yükleniyor...