edecek bir rehber bulabilirse, bizzat hacca gitmesi lazımdır.

2 - Yol Emniyeti. Hac mevsiminde mal veya can emniyeti olmaz ve durum böyle devam ederse, bizzat gitmekle mükellef olmadığı gibi, başkasının gitmesi için vasiyet etmesi de lazım gelmez.

3 - Hissi bir maninin bulunmaması. Hapis, esaret ve hükûmetin yasağı gibi maniler bulunursa kendisine hac farz değildir. Yerine başkasını da gönderemez, çünkü her zaman kurtulması muhtemeldir. Yine bir kimsenin dış memleketlere çıkması yasak edilse, durumu müsait ve hali vakti yerinde olursa, bizzat hacca gidemiyeceği halde, yerine başkasını gönderemez.

4 - Mekke'i Mükerremeye, 144 kilometre uzaklıkta bulunan kadının, beraberinde, mahremi veya en az kendinden başka iki kadının bulunması. Meselâ, doğru ve güvenilir üç kadın bulunsa ve mahremleri yanlarında bulunmasa da kendilerine hac farz olur. Çünkü cemaat halinde olduklarından kendilerini koruyabilirler. Bahusus, bu zamanda konvoy halinde hacca gidildiği için tam emniyet vardır. Ancak bir kadın, (hac farizasını ifa ettikten sonra) nafile hac için, koca veya mahrem olmazsa kadınlarla birlikte gitmesi bilittifak caiz değildir.

Yukarıda şart koşulan üç kadının bulunması vücup içindir. Yoksa hac farizasını ilk defa yerine getiren bir kadın, emniyet bulunması halinde hac farizasını tek başına yerine getirebilir.

HACCIN SAHİH OLMASININ ŞART VE RÜKÜNLERİ

Haccın farzları ikiye ayrılır:

1 - Şartları,

2 - Rükünleri.

A - Haccın sahih olmasının şartları dörttür:


Yükleniyor...