Evvelce bir bayram tebriki olarak arzedilen şu nazmın mevzu ile alâkasından dolayı buraya derci münasib olur kanaatıyla tekrar takdim edilmiştir.


Burc-u enversin efendim, kal'a-i İslâma sen.

Nâil olmuşsun bugün Kur'an ile ikrama sen.

Sensin ol dellâl-ı Kur'an, yoluna canlar feda,

İltifat-ı Şahımerdan ile sensin mukteda.

Vasfını resmetmeğe yok tâkatım, gelmez dile.

Sen müeyyedsin efendim, ol keramat-ı Gavs ile.

Sensin ol Nur naşiri, feyzin demâdem aşikâr.

Oldu mülhidler tahassüngâhı, seninle târumâr.

Kıl keremler bendene kim, çâr u nâçâr söyledim.

Sen müceddid-i kâriban hâtemisin seyyidim.

Lütfunu bekler gedayım, affedip hüddamını,

Aldı feyzinden bu Mehmed, daima ilhamını.

Fırka-i naciyeyiz biz, râh-ı tevhid cephemiz.

Pişva-yı Âlem-i İslâm sensin şübhesiz.

Günlerin olsun mübarek, hatırın bulsun safa,

İsm-i pâk-i hakkiçün Ahmed-i Muhammed Mustafa. (A.M.)

* * *