Ankara Üniversitesi'nde Okunan Bir Konferanstır

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Risale-i Nur'un dersiyle ve aziz ve kıymetli üstadım Bedîüzzaman'ın himmetiyle yazılabilen bu konferans, Risale-i Nur hakkında tatlı ve zevkli bir sohbettir. Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetini ifade etmek değildir. Buna cesaretim yoktur. Zira ben, Risale-i Nur'un en mübtedi, en âciz bir talebesiyim. Milletler içinde şöhret kazanmış bir şâheserin değerini anlatmaya kültürüm kifayetsizdir. Bu büyük şeref, Risale-i Nur'un münevver, idrakli ve takdirkâr okuyucularına mahsustur.

Ben Risale-i Nur'a kavuşuncaya kadar, matbuatımızda ve kitablarımızda Kur'an-ı Kerim'in kıymetini anlatan tek bir yazı okumamıştım. Sonradan anladım ki: Kur'an-ı Kerim'i yarım asırdan fazladır, bizde yetişen ediblerden ziyade; ecnebi büyükleri takdir ediyorlarmış. Amerika'da Beyaz Saray'da bütün