اوچنجى شعله:

Ѓ§‚‘ŸƒŽž‚ƒŒ´Î

برنجى ضيا:

قرآنِ معجز البيانڭ بيوك بر وجهِ إعجازى اون اوچنجى سوزده بيان ايديلمشدر. قارداشلرى اولان سائر وجوهِ إعجاز صيره‌سنه گيرمك ايچون بو مقامه آلينمشدر. ايشته قرآنڭ هر بر آيتى، برر نجمِ ثاقب گبى إعجاز و هدايت نورينى نشر ايله كفر و غفلت ظلماتنى طاغيتديغنى گورمك و ذوق ايتمك ايسترسه‌ڭ· كنديڭى قرآنڭ نزولندن أوّل اولان او عصرِ جاهليتده و او صحراىِ بدويتده فرض ايت كه، هر شى ظلمتِ جهل و غفلت آلتنده پردهِٔ جمودِ طبيعته صاريلمش اولديغى بر آنده بردن قرآنڭ لسانِ علويسندن

﴿سَبَّحَ ِللّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٭ يُسَبِّحُ ِللّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

گبى آيتلرى ايشيت باق: او ئولمش ويا ياتمش موجوداتِ عالم

﴿سَبَّحَ﴾

﴿يُسَبِّحُ﴾

صداسيله ايشيدنلرڭ ذهننده ناصل ديريلييورلر، هشيار اولويورلر، قيام ايدوب ذكر ايدييورلر. هم او قراڭلق گوك يوزنده برر جامد آتشپاره اولان ييلديزلر و يرده‌كى پريشان مخلوقات،

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ﴾

صيحه‌سيله ايشيدنڭ نظرنده ناصل گوك يوزى بر آغز· بتون ييلديزلر برر كلمهِٔ حكمتنما، برر نورِ حقيقتأدا و أرض بر قفا و برّ و بحر برر لسان و بتون حيوانات و نباتات برر كلمهِٔ تسبيحفشان صورتنده عرضِ ديدار ايدر. يوقسه بو زماندن تا او زمانه باقمقله، مذكور ذوقڭ دقائقنى گوره‌مزسڭ. أوت او زماندن بَرى نورينى نشر ايدن و مرورِ زمانله علومِ متعارفه حكمنه گچن و سائر نيّراتِ إسلاميه ايله پارلايان و قرآنڭ گونشيله گوندوز رنگنى آلان بر وضعيت ايله وياخود سطحى و بسيط بر پردهِٔ الفت ايله باقسه‌ڭ· ألبته هر بر آيتڭ نه قدر طاتلى بر زمزمهِٔ إعجاز ايچنده نه چشيد ظلماتى طاغيتديغنى حقّيله گوره‌مزسڭ و بر چوق أنواعِ إعجازى ايچنده بو نوع إعجازينى ذوق ايده‌مزسڭ.