(Pakistan İslâm Talebe Cem'iyeti tarafından gönderilen mektub.)


Pakistan İslâm Talebe Cem'iyeti Reisinden Üstad Bedîüzzaman Hazretlerine gelen bir mektub:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Pakistan Talebe Cem'iyeti yıllık kongresi Pakistan'ın payitahtı olan Karaşi'de Hicri 14-15-16 Rebiülâhir 1377, Miladi 8-9-10 Aralık 1957'de toplanacağını bildirmekle şerefyâb oluruz. İslâmiyet uğruna çalışan gençleri teşci' etmek gayesiyle, bu kongre münasebetiyle mesajınızı göndermenizi rica ederiz.

Belki semahatlı Efendimiz, Pakistan'daki Müslüman Talebe cem'iyetinin İslâmiyeti şiar edindiğini biliyorlar... Ve cihandaki müşkil mes'eleleri doğruca halledebilecek ancak İslâm dininin olduğuna da inanmaktadır.

Bu cem'iyet, Pakistan'da en kuvvetli bir cem'iyet, en sağlam bir


Yükleniyor...