Bâb-ı feyzinden ırak olmayı aslâ çekemem

Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak

Nazarın erse garib başıma ey nur-u Huda

Bugün artık bu hakir bendede umman olacak

Bu anasır, yüzüne her ne kadar çekse hicab

Yine haksın, buna şahid yine Kur'an olacak

Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayân

O güzel nur-u bedî', manevî sultan olacak

Sakınıp, Feyzi-i bîçareye bahs açma bugün

Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

...........

Bîçare Talebeniz

Hasan Feyzi

* * *