Fihrist

Âyât-ı Kur'aniyenin bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur eczalarından "Sözler Mecmuası"nın mücmel bir fihristesidir.

BİRİNCİ SÖZ:

5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

in çok esrar-ı mühimmesinden bir sırrını güzel bir temsil ile tefsir eder. Ve "Bismillah" ne kadar kıymetdar bir şeair-i İslâmiye olduğunu gösteriyor.

ONDÖRDÜNCÜ LEM'ANIN İKİNCİ MAKAMI:

8

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

in en mühim beş-altı sırlarını tefsir ediyor. Ve

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

Kur'anın bir hülâsası ve bir fihristesi ve miftahı olduğunu gösterdiği gibi, arştan ferşe kadar uzanmış bir hatt-ı kudsî-i nurani olmakla beraber saadet-i ebediye kapısını açan bir anahtar ve her mübarek şeye feyz ü bereket veren bir menba'-ı envâr olduğunu beyan eder. Bu İkinci Makam, en birinci risale olan Birinci Söz'e bakar. Âdeta Risale-i Nur eczaları, bir daire hükmünde olup, müntehası ibtidasına

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

hatt-ı mübarekiyle ittihad ediyor. Ve bu makamda altı sır yerine, otuz yazılacaktı. Şimdilik


Yükleniyor...