Bu Sahife, Ehl-i Hidayetin Sahife-i Nuraniyesini Tasvir Eden Levhadır

Dema gaflet zeval buldu

Ve nur-u Hak ayân gördüm.

Vücud, bürhan-ı Zât oldu

Hayat, mir'at-ı Hak'tır gör.

Akıl, miftah-ı kenz oldu

Fena, bâb-ı bekadır gör.

Kemalin lem'ası söndü

Fakat Şems-i Cemal var gör.

Zeval, ayn-ı visal oldu

Elem, ayn-ı lezzettir gör.

Ömür nefs-i amel oldu

Ebed ayn-ı ömürdür gör.

Zalâm, zarf-ı ziya oldu

Bu mevtte, hakk-ı hayat var gör.

Bütün eşya, enîs oldu

Bütün asvat, zikirdir gör.

Yükleniyor...