Bütün zerrat u mevcudat,

Birer zâkir müsebbih gör.

Fakrı, kenz-i gına buldum

Aczde tam kuvvet var gör.

Eğer Allah'ı buldun ise

Bütün eşya senindir gör.

Eğer Mâlik'e memluk isen

Bütün mülkü senindir gör.

Eğer kendine mâlik isen

Bilâ-addin beladır gör.

Bilâ-haddin azabdır tad

Bilâ-gayet ağırdır gör.

Zâilim, zâil olanı istemem.

Fâniyim, fâni olanı istemem.

Âfilim, âfil olanı istemem.

Âcizim, âciz olanı istemem.

Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem.

İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim.

Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim.

Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim.

Yükleniyor...