Visal, nefs-i zeval oldu

Devayı ayn-ı dâ' gördüm.

Bu envâr, zulümat oldu

Bu ahyayı mevat gördüm.

Bu savtlar, na'y-ı mevt oldu

Bu ahbabı yetim gördüm.

Ulûm, evhama kalboldu

Hikemde bin sekam gördüm.

Lezzet, ayn-ı elem oldu

Vücudda bin adem gördüm.

Habib desen onu buldum

Âh! Firakta çok elem gördüm.

Yükleniyor...