Muhtelif Tarifler

Tenkid: Bir camianın fertleri, bir davanın hadimleri ve uzuvları birbirlerini tenkid illetine tutulupta tedavi edilmezse, o camiadan bir hayır beklenmemeli.

Çok Söyleyen: Çok söyleyen, az işleyen adamla işe girişme. Sözü iş, işi sözden ibaret olarak yaşayan kimseden birşey bekleme.

Çalışmak: Senenin yarısı soğuk, yarısı sıcaktır. Soğuğu, sıcağı bahane edip çalışmayan adam ahmaktır.

Çok Konuşmak: İnsan küpe benzer. Ne kadar boş ise, sesi o kadar çok çıkar.

Fena Huy: Fena huylar, ağız kokusuna benzer. Sahibi duymaz, yanındakiler duyar, nefret eder.

Sabah Uyanış:

1. Uyanma saatinde; uyanır uyanmaz yorganı ayaklarla itip, sür’atle yataktan Euzubesmele ile fırlayacağım. “Lâilaheillallahu vahdehu” ve “ve lâhavle” okuyacağım.

2. Hemen abdest alacağım.

3. Derin nefes alacağım.

4. Ben hasta değilim.

Ben müferrahım.

Ben münbasitim.

Ben meserretliyim.

Ben neş’eli ve neşveliyim.

Ben sıhhat ve afiyete mazharım.

Ben bedenen, ruhen, kalben, aklen ve zihnen kuvvetliyim.

Bende tehavün ve tenbellik yoktur.

(Bu cümleleri 19 defa yüksek sesle tekrarlayacağım.)

5. Derin nefes alma idmanı yapacağım. (Açık pencere önünde veya açık havada 19 defa.)

Açık havada, (sabah namazının akabindeki dersten sonra) yarım saat yürüyüş yapacağım.

6. O sabahki işleyeceğim ameli, program halinde yazacağım. Sonra o gün yapacağım işleri programa yazacağım.

7. Kahvaltı yapacağım.

8. Kahvaltıdan sonra 15 dakika sırtüstü yatacağım.

İktisat-Kanaat: Nefsine, hevesine kul olma sakın. Ey insan! İsraf, hırs, tama, çok ziyan getirir. İnsanı her an zillete ve sefalete atar. Ehl-i İslama yaraşan, iktisat ve kanaattir.

Okumak: Müdafaa, takriz, mektup, şiir, fıkra ve makaleleri tekrar tekrar okurum ve okumalıyım. Çünkü okuduğumu, en güzel şekilde öğrenmeli ve hazmetmeliyim.

Hafıza: İş ve hizmet-i Kur’aniye insanının en çok muhtaç olduğu cihazattan biri de; her an hizmete müheyya ve hazır bir hafızadır...

Unutma: Hizmet-i Nuriye ve iş hayatında en sıkıcı ve zararlı şey; unutkanlıktır. Unutkanlığın en birinci sebebi de, âlâka ve himmet za’fiyetidir. İnsan, hayatın hangi meşru yolunda yürürse yürüsün, cehd sayesinde iyi inkişaf etmiş bir hafıza, ona sayısız istifadeler ve muvaffakiyetler te’min eder.

Bildiğini iyi bilen ve unutmayan adam; başkaları unutkanlık yüzünden, bildiklerini yeniden öğrenmek için uğraştıkları ve vakit kaybederek, oldukları yerde sayarken, daima