Zübeyir Gündüzalp Kimdir?

KAFKAS KÖKENLİ BİR AİLENİN çocuğu olan Zübeyir Gündüzalp, 1920 senesinde, Konya’nın Ermenek Kazasında dünyaya gelmiştir.

İlk tahsilini Ermenek’te bitirdikten sonra kısa bir süre, Ermenek Postahanesinde çalışan Zübeyir Gündüzalp, daha sonra Silifke Ortaokulunda orta tahsilini tamamlayarak; tekrar postahane memuriyetine döner. 1944 senesinde Konya’daki görevi esnasında Nur Risalalelerini tanıyarak, nur talebeliğine ilk adımını atan Zübeyir Ağabey, 1946 yılında Bedîüzzaman’ı Emirdağ’da ziyaret eder. 1948 yılında tevkif edilerek, Afyon hapishanesinde, Üstâd Bedîüzzaman Said Nursî ile birlikte altı ay hapis yatar.

Bu hapis, Zübeyir ağabeyin hayatının akışını değiştirmiştir. 1953 senesinde memuriyetten istifa ederek ayrılan Zübeyir Gündüzalp, Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ölümüne kadar(1960), hayatının esas gayesi olan Risale-i Nurların ve Üstadımızın, bizzat hizmetinde bulunmuştur.

Zübeyir Gündüzalp, 2 Nisan 1971 yılında henüz genç denebilecek bir yaşta Hakk’ın rahmetine kavuştu. O, Üstad Hazretlerinin “Ben Zübeyir’imi kainata değişmem.” iltifatına mazhar olmuş, hayatıyla da Risale-i Nuru yaşayan ve bizlere örnek teşkil eden bir ağabeyimizdi.

Cenab-ı Allah, Mekânını Cennet eylesin. Amin.

Yükleniyor...