Íاوتوزنجى مكتوب|@

Ğمطبوع، عربى "إشارات الإعجاز تفسيرى"در.|@

Ğ٭ ٭ ٭|@

Íاوتوز برنجى مكتوب|@

Ğاوتوز بر "لمعه"در.|@

Ğ٭ ٭ ٭|@

Íاوتوز ايكنجى مكتوب|@

И›Šž‚˜›ŠŸ›œ‚š›“š‚’ŒŸ›ž‚¥™ƒ›‚š’„”‚¹™š”ƒ…¹‚ŒŽƒ™œ¯ŽŸŠŒ´‚”Ÿ›‚šƒ›Šœ‚¹ƒ…‚ƒŸ˜›‡ž‚™š”œ¹‚ƒ™„¶‚¹Ž™Œ¹‚š‡š”œ¯Ž›«‚¥‰Œ›Šœ‚›Œ‚ƒŸŠŸ™šŠŒ´Î

Ğ٭ ٭ ٭|@

Íاوتوز اوچنجى مكتوب|@

* معرفتِ إلٰهيه‌يه پنجره‌لر آچان "اوتوز اوچ پنجره‌لى رساله" اولوب، بر جهتده "اوتوز اوچنجى سوز" اولديغندن سوزلر مجموعه‌سنده نشر ايديلمش، بورايه درج ايديلمه‌مشدر.|@

Ğ٭ ٭ ٭|@