Hakikat Işıkları

Herkes bilmez gökte ne var

Görür onu göz sahibi

Parıldıyor güneş kadar

Hakikatı umman gibi

İster gönül elbet huzur

Âhir demde etmiş zuhur

Âlemlere doğmuş o nur

Gökten inen ferman gibi

Ferdiyeti elhak ayân

Odur gönüllere sultan

Var mı bilmem ulu bürhan

Bu Bedîüzzaman gibi

Lisanından saçılır nur

Cinnî okur, insan okur

Hûr-u Cennet işte bu "Nur"

Gönüllerde canan gibi

Âhirzaman esrarını

İhbar-ı gayb envârını

Attı âlem ekdarını

Doğdu şems-i tâban gibi

Semavattan rahmet indi

Akan göz yaşları dindi

Küfr ü dalal yıldı, sindi

Görünmeyen şeytan gibi

Yükleniyor...