Acz, muhalefetin menşeidir.

* * *


Za'f, gururun madenidir.

* * *


Sıgar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır.

* * *


Tenasüb, tesanüdün esasıdır.

* * *


Temasül, tezadın sebebidir.

* * *


Müsavatsız adalet, adalet değildir.

* * *


Gayr-ı meşru muhabbetin akibeti, mükâfatı, mahbubun gaddarane adavetidir.

{(*): Avrupa'ya muhabbetimiz gibi.}

* * *


Yükleniyor...