İFADE:

Bundan altı sene evvel, şu zelzelenin bidayetinde, İşarat-ül İ'caz tefsirini yazarken,

وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

beyanı sadedinde, şu risaledeki fehmimi aynen yazmıştım. Zaman, fehmimi teyid ettiğinden neşrediyorum. Zeyli, perakende hakikatlerden bir aşuradır.

* * *


Yükleniyor...