intibahıyla her vakit mu'cizeleri gösterebilir.

Bir gün olur elbette doğar şems-i hakikat

Hiç böyle müebbed mi kalır zulmet-i âlem.

* * *


BİRKAÇ VECİZELER

Hevesat-ı nefsaniye ile erkeklerin karılaşması, karıların hayâsızlıkla erkekleşmesine sebebdir.

* * *


Merak, ilmin hocasıdır.

* * *


İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır.

* * *


Sıkıntı, sefahetin muallimidir.

* * *


Yükleniyor...