(Bedîüzzaman'ın "vatana avdet" belgesinin arka yüzü.)