Onyedinci Lem'a

(Zühre'den gelmiş "Onbeş Nota"dan ibarettir.)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

Mukaddime

Oniki sene evvel

{(*): Oniki sene evvel denilen tarih; Hicri 1340, Miladi 1921 seneleridir. (Nâşir)}

inayet-i Rabbaniye ile, marifet-i İlahiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-ı kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemaat-ı tevhidiyeyi Arabî olarak Notalar suretinde Zühre, Şu'le, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risalelerde kaydetmiştim. Uzun bir hakikatın yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuaını irae etmek tarzında yazıldığından, yalnız kendi kendime birer hatıra ve


Yükleniyor...