bütün mahlukat manen

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ

bu mezkûr hakikatın lisanı ile derler. Ve ümmet mabeyninde şeair-i İslâmiyeden olan birbirine

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

demeleri sünnet olması, bu büyük hakikatın şuaı olmasındandır.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Said Nursî

* * *


FİHRİST

Yirmibeşinci Lem'a (Hastalar Risalesi) 5

Onyedinci Mektub (Yirmibeşinci Lem'anın Zeyli) 38

Yirminci Mektub'un Birinci Makamı 45

Yirmidokuzuncu Mektub'un İkinci Kısmı (Ramazan Risalesi) 59

Onyedinci Lem'a (Zühre'den gelmiş Notalar) 73

Yirmiikinci Mektub'un Birinci Mebhası (Uhuvvet Risalesi) 129

Nur Âleminin Bir Anahtarı'ndan 146

* * *

Yükleniyor...