"Birimiz şarkta, birimiz garbda, birimiz cenubda, birimiz şimalde, birimiz âhirette, birimiz dünyada da olsak biz yine birbirimizle beraberiz" sözün içli bir teselli marşımız oldu.

Netice: Üzülecek hiçbir şey yok, zulüm olursa ömrü de az olur. Kader herşeyden üstündür.

Hülâsa: Müjde var! Muktazî ise herşey var. Bir manevî sefer var, Risale-i Nur'u okuyarak Üstad'a kavuşuncaya kadar...

Müjde var arkadaşlar, müjde var. Said yaşıyor, yaşayacak! İşte misal:

"Yakînim var ki, istikbal semavatı, zemin-i Asya

Bâhem olur teslim yed-i beyza-yı İslâm'a..."

Nur Talebeleri

* * *


بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Pek muhterem aziz kardeşlerimiz,

Gönderdiğiniz risaleleri büyük bir sevinç ve sürurla alıyor ve sizlere dualar ediyoruz. Bizi tenvir ettiğinizden dolayı, Allah sizden razı olsun ve Cennet-ül Firdevs'te cemaline müşerref eylesin. Eğer bu dalaletli


Yükleniyor...