dehşet gördüm. Şiddetli bir me'yusiyetim içinde, Hürriyet başında bizimle, yani İttihad-ı Muhammedî (A.S.M.) cem'iyetiyle İttihadcıların bir kısmındaki gizli farmasonlara muarız ve manen bizimle, yani İttihad-ı Muhammedî (A.S.M.) ile müttefik olan Ahrar Fırkası yine otuzbeş sene sonra dirildi, yine uyandı. Birden şeair-i İslâmiyenin başında olan ezan-ı Muhammedî'yi (A.S.M.) farmasonların zincirlerini kırıp ilân etmesiyle, siyasetten kat'-ı alâka eden, eskide İttihad-ı Muhammedî (A.S.M.) şimdi Nurcular namını alan ve İttihad-ı İslâm içinde bulunan kardeşlerimiz yanlış basmamak için bazı şeyleri söylemek isterdim. Fakat Risale-i Nur, benim bedelime konuşuyor dedim, yine yüzümü çevirdim. (Beyanat ve Tenvirler 7)

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Kardeşiniz

Said Nursî

* * *


Yükleniyor...