Bir haşiyecik:

A'zamî ihlasa istinadın sırr-ı lüzumu: Bâki büyük elması, fâni küçük bir şişeciğe âlet yapan bir kısım bedbahtlar ve siyaseti dinsizliğe âlet eden dinsizler, dinin mes'eleleri olan bâki elmasları, dünyanın fâni şişeciklerine âlet etmek gibi eblehane bir vehim hatıra gelmemek için ve bir sinek kanadı kadar bir nükte-i imaniyeyi, bâki olduğu cihetle, fâni bir dünyaya tercih eden bir hadîsin işaretine iktidaen, öyle heriflerin evhamlarını a'zamî ihlas ile ve hayatını bir nükte-i Kur'aniyeye feda etmekle a'zamî ihlasın sırrı, Nur Şakirdlerine o dersi vermiş ki; bir kardeşimiz, top gülleleri içerisinde Kur'anın bir harfinin nüktelerini yazmağa başlamış, harb içinde at üstünde yazılan ve mühim ülemanın da takdirle karşıladıkları İşarat-ül İ'caz'da beyan etmiş.

* * *Yükleniyor...