Hakikat Çekirdekleri'nden

Otuzbeş sene evvel tab'edilen "Hakikat Çekirdekleri" namındaki risaleden alınmıştır.

Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba'-ı Kur'andır.

* * *


Azametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.

* * *


Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyle bağlıdır.

* * *


Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş'i dahi o halketmiştir.

* * *


Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.

* * *Yükleniyor...