(2)

Abdullah YEĞİN Ağabeyin Mufassal Tarihçe hakkında takdir ifadeleriFedakâr, sadâkatlı, hâlis, çalışkan kardeşimiz Abdülkadir.Ben, senin yazdığın “Üstâdımızın Mufassal Tarihçesi”ni bir daha gözden geçirdim. Seni tebrik ederim.. ve sadakat ve fedakârlığın ve haksız iddialara müskit cevablar verişin, kitabının istikamet delilidir. Cenâb-ı Hakk Urfa’mızdan seni bu yolda istihdam eylediği için, Rabbimize şükrettim. Cenâb-ı Hakk bizi nefsimize, hususan kendisinden başkasına güvendirmesin. Enaniyet ve kendini beğenmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Amin.

Hakikaten, bu “Tarihçe” itimada şâyan olmuştur. Daha da güzel olabilirdi. İkinci tab’ı daha iyi olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

Hayalimden geçerdi; Nurlar hakkında, Üstâdımız hakkında ben de böyle bir şey bazen düşünürdüm. Fakat benim halim buna mani’ idi. Elhamdülillah ona sen muvaffak olmuşsun. Köylü olmak sadâkata mani’ değil, ihlâsa mani’ değil.. Nurlara sadık olanları Cenâb-ı Hakk istihdam ediyor. şimdiye kadar çoklarını görüyoruz.

Cenâb-ı Hakk, bizlere en büyük ikrâmını Nurlarla yapmış. Onun değerini bilen ve hakkıyla ona sadık olanlardan eylesin cümlemizi. Amin!..

Benim ismim ile geçen hâtıralarda ufak bazı hatalar düşmüş...

{Muhterem Abdullah YEĞİN ağabeyin işaret buyurdukları yerler düzeltilmiş ve diğer tabsiyelerine harfiyyen uyulmuştur. Abdulkadir BADILLI}

Garpta garip kardeşiniz

Araçlı Abdullah


Yükleniyor...