MUFASSAL TARİHÇE-i HAYAT 1

T A K R İ Z L E R

(1)

AĞABEYLERDEN BİR MEKTUP

Azîz Sıddîk fedakâr kardeşimiz Abdülkadir Efendi’ye.. Büyük gayret ve titizlikle hazırladığınız Tarihçe-i Hayat’ın neşri hususunda yazdığınız ve bazı şartları muht evî mektubunuzu okuduk.

Evvela: Sizin sadâkat ve fedakârlıkla ve Hazret-i Nur Üstâdımızın ve Risale-i Nur’un mânâ ve hukukunu korumadaki hassasiyetinizi tebrik ve tesid ile beraber, ileri sürdüğünüz şartları yapabilmek ve zamanında ifâ edebilmek, belki mümkün olamayacağından... Envâr’ın dışında da neşredilmek ve sıhhatli zuhûruna muvaffak olmak husûsunda kanâat-i tâmmeniz varsa, hem de sizin acele olmasını arzu etmeniz mümkün olacaksa; sizin arzunuz vechile yapmanızı hem temenni eder hem muvaffakiyet diler.. ve suhûlet Rahmet-i İlâhiyeden niyâz ederiz.Selâm ve saâdetlerle...

Ahmet Aytimur
Hüsnü, Bayram, Sungur.Yükleniyor...