تشخيص العلّة

Teşhis-ül İllet

(TÜRKÇESİ)


Müellifi


Bediüzzaman Said-i Nursî


Not: İlk tabında, Hutbe-i Şamiye'ye ikinci zeyl olarak girmiş olan "Teşhis-ül İllet" risalesi, müellifi tarafından bir kısmı Türkçeye çevrilmiş metnidir. Ancak âhirki kısım Abdülkadir Badıllı tarafından tercüme edilmiştir. -Naşir-