BİRKAÇ VECİZELER

Hevesat-ı nefsaniye ile erkeklerin karılaşması, karıların hayâsızlıkla erkekleşmesine sebebdir.

* * *


Merak, ilmin hocasıdır.

* * *


İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır.

* * *


Sıkıntı, sefahetin muallimidir.

* * *


Acz, muhalefetin menşeidir.

* * *


Za'f, gururun madenidir.

* * *


Sıgar-ı nefs, tekebbürün menba'ıdır.

* * *


Tenâsüb, tesanüdün esasıdır.

* * *


Temâsül, tezadın sebebidir.

* * *


Müsavatsız adalet, adalet değildir.

* * *


Gayr-ı meşru muhabbetin akibeti, mükâfatı, mahbubun

{(*) Avrupa'ya muhabbetimiz gibi. -Müellif-}

gaddarane adavetidir.

* * *


Yükleniyor...