محاكمات

Muhâkemat

(Türkçesi)


Müellifi


Bediüzzaman Said-i Nursî


Not: Bu eserin Türkçesi "Muhakemat", Arapçası "Reçetetül Ulema" veya "Reçetetül Havas" olarak her iki tarzda, 1910 yılında te'lif edilip, 1911 ve 1912 de tab' edilen bu cihanbahâ eser, bizzat müellif-i muhterem Bediüzzaman Said-i Nursî Hazretlerinin üslûb ve ifadeleridir. Birisi diğerinin tercümesi veya şerhi olmayıp, her ikisi de aynı günlerde ayrı ayrı lisanlarda te'lif edilmiştir. İkinci baskı Osmanlıca "Âsâr-ı Bedîiyye" mecmuasında Türkçesi ile Arabçası beraberce tab'edilmiştir.

Naşir


Yükleniyor...