ittifakları zaîftir. Arslanlar, tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için ferdî yaşıyorlar. Yabanî keçiler, kurdlardan muhafaza için, bir sürü teşkil ederler. Demek zaîflerin cem'iyeti ve şahs-ı manevîsi kavî olduğu gibi,

{(Haşiye): Avrupa komiteleri içinde en şiddetlisi ve en tesirlisi ve bir cihette en kuvvetlisi, cins-i latif ve zaîf ve nazik olan kadınların Amerika'daki Hukuk ve Hürriyet-i Nisvan Komitesi olduğu; hem milletler içinde az ve zaîf olan Ermenilerin komitesi, gösterdikleri kuvvetli fedakârane vaziyetle bu müddeamızı teyid ediyor.}

kavîlerin cem'iyeti ve şahs-ı manevîsi ise zaîftir.

Bu sırra bir işaret-i latife ve zarif bir nükte-i Kur'aniyedir ki ferman etmiş:

وَ قَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَد۪ينَةِ

Müenneslerin cemaatine, iki katlı müennes olduğu halde, müzekker fiili olan

قَالَ

buyurması; hem

قَالَتِ الْاَعْرَابُ

buyurmakla müzekkerlerin cemaatine, müennes fiili olan

قَالَتْ

tabiriyle, latifane işaret ediyor ki: Zaîf ve halîm ve yumuşak kadınların cem'iyeti kuvvetleşir, sertlik ve şiddet

Yükleniyor...