Nurcuların Kasidesi

{*: Askerlerin "Annem beni yetiştirdi, bu vatana yolladı." marşına bir nazire olarak yazılan bu kaside, o makamda ve Gazalî Hazretlerinin "Ey risalet tahtının hurşid-i mâh-ı enveri" na't-ı şerifi makamında okunabilir.}

Annem beni yetiştirdi, bu hizmete yolladı

Teslim etti Risaleyi, Allah'a ısmarladı

Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle imana

Südüm sana helâl etmem, çalışmazsan Kur'an'a

Yazdığımız Risaledir, okuyoruz Kur'an'ı

Biz Nurların yardımıyla hıfzederiz imanı

Medrese-i Nuriyedir Sav ve Barla, Eflani

Şakirdlere müzahirdir Abdülkadir Geylanî

Mübarekler heyetiyle Nur ve Gül Fabrikası

Kalemleri kılınç gibi, zamanın hârikası

Hapishane dedikleri oldu birer medrese

Genç, ihtiyar, kadın, erkek koşuyorlar bu derse

Tamam otuzbeş senedir küfürle etti cihad

Tarih-i İslâmda pek ender görünür bu sebat

Ey Nurcular! Ey Nurcular! Ey mübarek kardeşler!

Her an sizden razı olsun Allah ile Peygamber...

* * *
Yükleniyor...