sizi tahlis eden ol Kur'an-ı Mukaddes'in düsturları ünvanıyla gösterseniz ve hükümlerinize me'haz edinseniz ve düsturlarını tatbik etseniz, acaba bu kadar fevaidi ile beraber ne gibi bir şey kaybedeceksiniz? Vesselâm...

Yaşasın Kur'an'ın Kanun-u Esasîleri!..

Said Nursî